Privacy statement Bouwbedrijf Bootsma

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten en producten van Bootsma. Het gebruik van de website Bootsma-tirns.nl wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze Privacy Policy aanpassen op deze pagina. Lees het privacy statement daarom regelmatig na op onze website.

Door het afnemen van diensten of door het gebruik van de website Bootsma-tirns.nl kan het zijn dat Bootsma persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Bootsma verwerkt.

Wie wij zijn
Bouwen op basis van vertrouwen. Het is al 200 jaar de kracht van Bouwbedrijf Bootsma uit Tirns. Sinds 1817 realiseren onze ervaren vakspecialisten uw bouwwensen. Van nieuwbouw en verbouw tot renovatie en onderhoud. Voor de particulier, het bedrijfsleven, de agrarische sector of de woningbouw. Wij zijn thuis op iedere bouwplaats. Bouwbedrijf Bootsma is gevestigd aan de Terpstrjitte 5 te Tirns en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals wordt weergegeven in dit privacy statement. Bouwbedrijf Bootsma staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer K.v.K. 01100274

Contactgegevens
Bouwbedrijf Bootsma
Terpstrjitte 5
8632 WJ Tirns
0515 569394
info@bootsma-tirns.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wanneer jij gebruik maakt van onze diensten of omdat je je gegevens aan ons hebt verstrekt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Factuuradres
 • Bankgegevens
 • Openstaand saldo
 • Contactgeschiedenis
 • Relatienummer
 • Afgenomen producten en diensten
 • Ip-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken

Het doel  en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard
Bouwbedrijf Bootsma bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel               Financiële administratie
Grondslag:     Wettelijke verplichting
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, functie, emailadres,  factuuradres, opstaand saldo, bankgegevens, afgenomen producten en diensten, relatienummer
Duur opslag:  Zo lang als noodzakelijk voor de wettelijke verplichting

Doel               Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Grondslag:     Uitvoering overeenkomst
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Bootsma en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel                Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag:     Uitvoering overeenkomst
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Bootsma en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel               Mailing over wijzigingen van onze diensten en producten
Grondslag:     Gerechtvaardigd belang
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Bootsma en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel               Informatieve mails m.b.t. tot dienstverlening
Grondslag:     Gerechtvaardigd belang
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Bootsma en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel               Nieuwsbrief
Grondslag:     Toestemming
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres
Duur opslag:  Tot uitschrijving nieuwsbrief

Doel               Sollicitatie
Grondslag:     Gerechtvaardigd belang
Gegevens:      voornaam, achternaam, emailadres, postadres, motivatie en gegevens die jij ons verstrekt.
Duur opslag:  2 jaar in portefeuille voor eventuele mogelijk andere aansluitende functies.

Doel               Contactformulier website
Grondslag:     Toestemming
Gegevens:      voornaam, achternaam, bedrijfsnaam emailadres, gegevens die jij ons verstrekt in het bericht.
Duur opslag:

Doel               Cookies website
Lees cookie statement

Derden en andere verwerkers
Bouwbedrijf Bootsma deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf Bootsma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Bouwbedrijf Bootsma gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browsers op het apparaat waarmee je werkt. Alle informatie over de cookies die wij gebruiken kun je lezen in onze cookie statement.

Wordt het Privacy Statement gewijzigd?
Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement na op eventuele wijzigingen.

Wat is je recht en waar kun je terecht met vragen en klachten?
Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Op verzoek zullen we je aangeven welke informatie we over jou hebben opgeslagen. Ook kan je ons vragen de informatie aan te passen of te verwijderen. Alle informatie wordt veilig door Bouwbedrijf Bootsma opgeslagen en wordt niet aan anderen beschikbaar gesteld. De informatie wordt door Bouwbedrijf Bootsma niet buiten de EU opgeslagen of verwerkt. Bouwbedrijf Bootsma verwerkt alle informatie in overeenstemming met de Wbp en de AVG.

Heb je hierover vragen of klachten kun je een mail sturen naar info@Bootsma-tirns.nl. Het is ook mogelijk contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.